Deze website is een gezamenlijk initiatief van de vier kerken in en rond Meerstad.

Deze website is gekoppeld aan de folder, die verspreid is onder de potentiele kopers.

Het plan is om deze website te zijner tijd een verdere interactieve invulling te geven, al naar gelang de behoefte en nieuwe inzichten.  Te denken valt aan een interactief forum, weblog of iets dergelijks.

 

Heeft u vragen, of wilt u rechtstreeks in contact komen met de werkgroep KerkinMeerstad, (bestaande uit afvaardigingen van de vier kerken), neem dan contact op via onderstaand email adres