Wij willen een kerk zijn die mensen vertelt van het goede nieuws van Gods Woord. De kerk dient zichtbaar en hoorbaar als hart van de plaatselijke gemeenschap te zijn.

 

Als basis van al het werk dat in de kerk wordt verricht is onze visie tot stand gekomen:

 

 Als gemeente Scharmer - Harkstede komen wij geregeld bij elkaar in erediensten. Daar zoeken wij door middel van Woord en Sacrament een mogelijkheid om God en elkaar te ontmoeten.

 Vanuit deze ontmoeting proberen wij inhoud en structuur te geven aan ons 'gemeente zijn' zodat een ieder zich geborgen voelt als uniek schepsel van God.

 Zo treden we naar buiten als open gemeenschap in Gods wereld.

 

De protestantse gemeente Scharmer - Harkstede heeft naast de monumentale kerk het multifunctioneel kerkelijk centrum 'De Graankorrel'.