Inspirerend:

iedere zondag komen we,jong en oud, twee keer samen in onzekerk aan de Hamweg in Harkstede. We houden dan diensten met uiteenlopende en actuele thema's.

We zingen samen liederen, begeleid door orgel en andere instrumenten, en onderwerpen worden door de voorganger uitgelegd.

 

Actief:

geloven doe je natuurlijk niet alleen op zondag; daarom staan we ook door de week stil bij wat de Bijbel ons leert over Gods liefde en over Jezus. Dat doen we door Bijbelstudie, zangavonden en themabijeenkomsten. Verder schenken we ook middels b.v. sport en recreatie aandacht aan gemeenteopbouw.

 

Betrokken:

wij hechten veel waarde aan contacten met mensen in onze omgeving. Veel van onze gemeenteleden bieden praktische hulp aan mensen die dat nodig hebben; we bidden voor hen, komen langs voor een bemoedigend gesprek of brengen hen een bloemetje.