De Walfried Parochie is een levendige gemeenschap die door haar eigen

identiteit mensen trekt, ook van over de parochiegrenzen heen.

 

Onze kerk, de Emmauskerk, staat in de wijk Lewenborg en is een gezamenlijk bezit van de parochie en de Protestantse gemeente Damsterboord.

 

Iedere zondagmorgen is hier een Katholieke viering, met uitzondering van de eerste zondag van de maand, dan wordt er een gemeenschappelijke oecumenische viering gehouden. Daarnaast is ook op de eerste zondag van de maand een oecumenische viering in gebouw De Bron in de wijk Beijum.

 

In onze parochie zijn veel vrijwilligers actief in verschillende werkgroepen die daarin hun eigen verantwoordelijkheid willen dragen. Met ons kernthema 'iedereen is welkom aan tafel' willen wij ook u uitnodigen mee te vieren in onze nog vrij jonge parochie.